Τρόπος αποστολής

Ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας σας, ορίζεται πριν την οριστικοποίησή της. Θα ενημερώνεστε σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Επιβεβαίωσης Παραγγελίας που θα λαμβάνετε μετά την ολοκλήρωσή της.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποσταλεί η παραγγελία σε διεύθυνση παράδοσης που θα μας δηλώσετε τότε η παράδοση θα γίνεται με την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία ######.

Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την έγκαιρη μεταφορά της παραγγελίας στον αγοραστή στο πλαίσιο του βασικού χρονοδιαγράμματος παραδόσεων της εκάστοτε μεταφορικής εταιρείας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ούτε το χρόνο άφιξης ούτε την ακριβή ώρα παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας, καθώς αυτά εξαρτώνται από τις μεταφορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τυχαία γεγονότα ή σε γεγονότα που εκ φεύγουν από τον έλεγχό της.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κατάθεσης σε λογαριασμό, καθώς και στην περίπτωση παράδοσης με αντικαταβολή, η εταιρεία μας παρακρατεί την κυριότητα των αγορασθέντων προϊόντων μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση και καταβολή του τιμήματος αγοράς.

Κόστος αποστολής

Το κόστος αποστολής συμπεριλαμβάνεται στην αναγραφόμενη τιμή του προϊόντος.